Shrimp Saganaki

13.95

Prawns Baked in Tomato Sauce and Feta Cheese